Web tasarım - Jquery notları 01

Konu: Genel Bilgiler

Bu bölümü oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Takip edecek olanların html , css, temel programlama algoritmasını bildiğini
varsayıyorum. O yüzden bu konuları çok yüzeysel geçip asıl meselelere gelmek isteyeceğim.1- Javascript kodları nasıl yazılır
Html sayfasınında <script language="javascript">  </script> tagları arasında yazılır.
Javascriptte yazılan her satırın sonuna ";" işareti konulur

Harici bir javascript dosyası (.js uzantılı) çekmek istersek src="javascript.js"  şeklinde belirtebiliriz.
ör:

deneme.html
--------------
<script language="javascript" src="ornek.js"> getir(); </script>

ornek.js
-----------
function getir()
{
document.write("gel");
}

deneme.html 'i açtığımızda  ekranda  "Gel"  yazacaktır.


2- Değişkenler
Javascript'de değişken türleri yoktur. "var" sözcüğünden sonra değişken adı verilir.  eğer değişkenin başına "var" koyulmazsa
genel değişken olarak algılanır.
ör:
var deneme="colman";
document.write(deneme);

ör2:
var x=1;
var y=5;
document.write(x+y);


3-Diziler
var degiskenadi=new Array();
şeklinde tanımlanır.
ne kadar değer alabileceğini belirteceksek array(sayisalbirdeger)  şeklinde verebiliriz.
örnek kullanım:
var dizi = new Array();
dizi[0]="mutlu";
document.write("dizi[0]");


4-İf kullanımı

koşul kontrolü yapılacağı zamanlarda kullanılır.
ör:
var deneme=61;
if(deneme==61)
{
alert("61 değerini almış");
}

5-while kullanımı
while 'da belirtilen koşul sağlandığı sürece döngü dönmeye devam eder.
örnek:  i adlı değişkenimiz dizi adlı dizimizin eleman sayısından kucuk olana kadar dongu dönsün.

dizi = new Array();
dizi[0]="dassad";
dizi[1]="yattara";
i=0;
while(i<dizi.length)
{
document.write(dizi[i]+"</br>");
i++;
}


6-For kullanımı
ör:
1 ile 100 arasında ki sayilari ekrana yazdiralim.

for(i=0;i<101;i++)
{
document.write(i+"</br>");
}

7-operatörler

++,--  : artırma , eksiltme
+,-,*,/ : toplama , çıkarma , çarpma , bölge
&& = ve
|| = veya
== = eşitse
!= = eşit değilse
=== = denk ise

ör: bir değişken  10 ile 20 arasında ise if bloğu çalışsın

var birdegisken=10;
if(birdegisken>9 && birdegisken<21)
{
..........
}

8-Fonksiyonlar
İlk örneğimizde zaten fonksiyonları kullanmıştık, şimdi parametre alan bir fonksiyon yazalım.

Ör:
function carp(a,b)
{
alert("iki sayinin carpimi:"+ a*b);
}
carp(4,4);

fonksiyonun geriye değer göndermesini istersek  "return"  kullanabiliriz.

Yunus Emre Seyhan

Yorumlar

  1. You have now land on the true website of model Call Girls contact number in Faridabad at our expert female Call Girls contact number in Faridabad. Real mobile number Call Girls contact number in Faridabad and discover pleasant Call Girls contact number in Goa for yourself if you are looking for celebrity escorts in Ahmedabad.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

farklı olabilecek istanbul web tasarım çalışmaları