Web tasarım - Jquery notları 01

Konu: Genel Bilgiler

Bu bölümü oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Takip edecek olanların html , css, temel programlama algoritmasını bildiğini
varsayıyorum. O yüzden bu konuları çok yüzeysel geçip asıl meselelere gelmek isteyeceğim.1- Javascript kodları nasıl yazılır
Html sayfasınında <script language="javascript">  </script> tagları arasında yazılır.
Javascriptte yazılan her satırın sonuna ";" işareti konulur

Harici bir javascript dosyası (.js uzantılı) çekmek istersek src="javascript.js"  şeklinde belirtebiliriz.
ör:

deneme.html
--------------
<script language="javascript" src="ornek.js"> getir(); </script>

ornek.js
-----------
function getir()
{
document.write("gel");
}

deneme.html 'i açtığımızda  ekranda  "Gel"  yazacaktır.


2- Değişkenler
Javascript'de değişken türleri yoktur. "var" sözcüğünden sonra değişken adı verilir.  eğer değişkenin başına "var" koyulmazsa
genel değişken olarak algılanır.
ör:
var deneme="colman";
document.write(deneme);

ör2:
var x=1;
var y=5;
document.write(x+y);


3-Diziler
var degiskenadi=new Array();
şeklinde tanımlanır.
ne kadar değer alabileceğini belirteceksek array(sayisalbirdeger)  şeklinde verebiliriz.
örnek kullanım:
var dizi = new Array();
dizi[0]="mutlu";
document.write("dizi[0]");


4-İf kullanımı

koşul kontrolü yapılacağı zamanlarda kullanılır.
ör:
var deneme=61;
if(deneme==61)
{
alert("61 değerini almış");
}

5-while kullanımı
while 'da belirtilen koşul sağlandığı sürece döngü dönmeye devam eder.
örnek:  i adlı değişkenimiz dizi adlı dizimizin eleman sayısından kucuk olana kadar dongu dönsün.

dizi = new Array();
dizi[0]="dassad";
dizi[1]="yattara";
i=0;
while(i<dizi.length)
{
document.write(dizi[i]+"</br>");
i++;
}


6-For kullanımı
ör:
1 ile 100 arasında ki sayilari ekrana yazdiralim.

for(i=0;i<101;i++)
{
document.write(i+"</br>");
}

7-operatörler

++,--  : artırma , eksiltme
+,-,*,/ : toplama , çıkarma , çarpma , bölge
&& = ve
|| = veya
== = eşitse
!= = eşit değilse
=== = denk ise

ör: bir değişken  10 ile 20 arasında ise if bloğu çalışsın

var birdegisken=10;
if(birdegisken>9 && birdegisken<21)
{
..........
}

8-Fonksiyonlar
İlk örneğimizde zaten fonksiyonları kullanmıştık, şimdi parametre alan bir fonksiyon yazalım.

Ör:
function carp(a,b)
{
alert("iki sayinin carpimi:"+ a*b);
}
carp(4,4);

fonksiyonun geriye değer göndermesini istersek  "return"  kullanabiliriz.

Yunus Emre Seyhan

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

iyi bir kurumsal kimlik için püf noktaları